Bảng điện tử hệ thống QMS

trang chủ sản phẩm Bảng điện tử hệ thống QMS

Bảng điện tử hệ thống QMS

Bảng led gọi xe

Bảng led gọi số xe ra vào kho ALS tại kho sân bay nội bài

Bảng led số đếm thời gian

Bảng led số đếm thời gian hoàn thành sản phẩm

Bảng led số đếm sản phẩm

Bảng led số đếm sử dụng nút nhấn

Bảng led số đếm sản phẩm

Bảng hiển thị số sản phẩm sản xuất trong nhà máy TABUCHI