Màn hình Led sân khấu

Màn hình LED hội trường, màn hình LED sân khấu là các loại màn hình LED trong nhà hay còn được gọi là màn hình LED Fullcolor trong nhà được sử dụng cho các cuộc họp, hội nghị, sự kiện của các cơ quan đoàn thể, tổ chức. Các loại màn hình LED hội trường được sử dụng là màn hình LED P3, màn hình LED P4, màn hình LED P5.

trang chủ sản phẩm Màn hình Led sân khấu

Màn hình Led sân khấu

Màn hình led sân khấu P4

Màn hình led sân khấu 30m2 P4 lắp đặt tại khách sạn MAJESTIC thành phố Móng Cái

Màn hình led sân khấu p3

Màn hình led sân khấu p3 lắp đặt tại trung tâm tiệc cưới Trống Đồng Cảnh Hồ Trường Trinh Hà Nội.

Màn hình led sân khấu p5

Màn hình led sân khấu p5 lắp đặt tại tầng 2 Trống Đồng Trần Đăng Ninh Cầu Giấy Hà Nội.

Màn hình led sân khấu p3

Màn hình led sân khấu p3 lắp đặt tại hội trường Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Màn hình led sân khấu p4

Màn hình led p4 lắp đặt tại trung tâm tiệc cưới Trống Đồng Cầu Giấy.

Màn hình led sân khấu p5

Màn hình led sân khấu p5 lắp đặt tại trung tâm tiệc cưới.

Màn hình led sân khấu p4

Màn hình led sân khấu lắp đặt tại trung tâm tiệc cưới Trống Đồng Quán Sứ Hà Nội.

Màn hình led sân khấu p4

Màn hình led sân khấu p4 lắp đặt tại trung tâm tiệc cưới Trống Đồng Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.

màn hình led sân khấu p3

Màn hình led sân khấu lắp đặt tại trung tâm tổ chức sự kiện.

Màn hình led sân khấu p4

Màn hình led P4 lắp tại tầng 3 trung tâm tiệc cưới Trống Đồng Trần Đăng Ninh Cầu Giấy Hà Nội.

Màn hình led sân khấu p5

Màn hình led sân khấu p5 lắp đặt tại trung tâm tiệc cưới.

Màn hình sân khấu p3

Màn hình led sân khấu lắp đặt tại trung tâm tổ chức sự kiện.